Arbowetgeving / Toolboxmeeting / j.vanderkolff@veiligvoorkeur.nl Arbo & Advies / Ondersteuning VCA*/** 2008/5.1 & 2017/06 normering www.arboportaal.nl - Link Onderwerpen - Aansprakelijkheid

Arbo & Juridisch Advies / Ondersteuning
VCA*/** 2008/5.1 & 2017/06 Normering
OPMAAK BRANCHE RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (Instrument)
VEILIG VOOR KEUR KOLFF
  1. INLEIDING / TER INFORMATIE

Vastgelegd op en per d.d. 1 januari 1994 in de Arbeidsomstandighedenwet is de verplichte Branche Risico - Inventarisatie & Evaluatie voor álle bedrijven en instellingen. Elk bedrijf móet een actuele arbeidsomstandighedenbeleid voeren, (artikel 4), dat gebaseerd is op de Branche Inventarisatie en Evaluatie van álle gevaren die de arbeid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich mee brengt. Werkgever heeft immers een wettelijke Zorgplicht. NOTE: Vanaf d.d. 1 juli 2017 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie van SZW strenger optreedt bij het aantreffen van overtredingen. Middels, dit document en instrument is aan deze eis voldaan. Dit document kan op verzoek aan de Inspecteur van SZW (vroegere Arbeidsinspectie) worden overlegd. De geconstateerde Branche Risico's- en Ziekten/ Machine veiligheid- en Inrichtingen per vakgebied worden zo overzichtelijk mogelijk uitvoerig in kaart gebracht en weergegeven, met uitvoerig overleg, met een mógelijke oplossing en prioriteit (een helder Plan van Aanpak). De kans dat er sprake is en kan zijn van een bedrijfsongeval (letselschade) minimaliseren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Van de werkgever wordt door de Arbeidsomstandighedenwet vereist: Dat het document (Branche RI&E) wordt doorgesproken en afgestemd met de ondernemingsraad/ personeel/ inleen- en oproepkrachten/ Zzp-ers en Onderaannemers, en bij afwezigheid hiervan, dat het wordt doorgesproken en afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging (Zorgplicht);

Voor de een zo compleet mogelijk document te maken is gebruik gemaakt van:


In dit document zijn de aandachtspunten binnen het bedrijf overzichtelijk in kaart gebracht. De beschikbare tijd, het beschikbaar instrument en de door het bedrijf verstrekte antwoorden dienen te worden bezien in de relatie tot de vólledigheid van de Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Hoe het document te lezen: Algemene beschrijving in hoofdstuk 2


*Veilig Voor Keur Kolff te Arnhem, ... hierna te noemen *VVKK
www.veiligvoorkeur.nl Verwijzing Voorwaarden *VVKK
Arbo & Advies / Ondersteuning VCA*/** 2008/5.1 Normering
Cattepoelseweg 105 6815 CA Arnhem
Telefoon/Fax: 0031 (0)26 – 364 01 34
Mobiel: 0031 (0)6 – 51 19 61 27
j.vanderkolff@veiligvoorkeur.nl / Hoger Veiligheidskundige n.p.
KVK Arnhem: 091309191 / BTW nr. 1685 88 730 B 01
IBAN NL 13 RABO 0 39.55.06.069 / Rabobank Velp (Gld.)